Polityka Prywatności

Sierpień 17, 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia wstępne

  1. Właścicielem serwisu www.azymut-na-zdrowie.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych za jego pośrednictwem jestem ja, czyli Wojciech Protasewicz.
  2. Dane osobowe zbierane za pomocą serwisu www.azymut-na-zdrowie.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO.

§ 2

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Pragnę poinformować Ciebie, Drogi Użytkowniku / Droga Użytkowniczko, że powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze linuxpl.com.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajdują się serwisy. Każde zapytanie skierowane do serwera posiada takie dane, jak: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane na serwerze nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem  linuxpl.com.

Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu  – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w linuxpl.com w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Jeśli wyślesz do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w linuxpl.com w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, które nie będą wykorzystywane inaczej aniżeli do procedowania naszego kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych po zakończeniu kontaktu jest cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili ze strony www.azymut-na-zdrowie.pl. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

§ 3

Cookies, Google Analytics, Facebook

Moja strona podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Pliki te nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – te pliki umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. GA pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt na stronie. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.azymut-na-zdrowie.pl.

Facebook –  te pliki umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook’a. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Zebrane informacje służą udoskonaleniu strony internetowej www.azymut-na-zdrowie.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

§ 4

Przetwarzanie danych

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

§ 5

Kontrola i dostęp do treści danych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania

Zawsze możesz zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@azymut-na-zdrowie.pl Dołożyłem wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Na podany powyżej adres e-mail możesz śmiało pisać w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną lub w przypadku newslettera – po prostu wciśnij odpowiedni link wypisania z listy, który znajduje się w każdym przesłanym przeze mnie newsletterze (na samym dole).

§ 6

Certyfikat SSL

azymut-na-zdrowie.pl do ochrony danych osobowych Klientów stosuje protokół SSL.

Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

§ 7

Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Brak komentarzy